ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน

ลำดับที่ ภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผู้อ่าน วันที่
1
2387 10 ก.ย. 2560
2
1973 5 ต.ค. 2560
3
665 21 ต.ค. 2563
4
655 21 ต.ค. 2563
5
520 21 ต.ค. 2563
6
461 22 ต.ค. 2563
7
452 26 ต.ค. 2563
8
444 26 ต.ค. 2563
9
316 26 ต.ค. 2563
10
286 27 ต.ค. 2563
11
288 27 ต.ค. 2563
12
310 27 ต.ค. 2563
จำนวน 12 กิจกรรม

ผู้ชมมาก 5 อันดับ

ไข่เค็มสุมาลี
วันชัยไข่เค็ม
ส้มโอทับทิมสยาม
เครื่องแกงตำมือ (แกงส้ม)
น้ำพริกหอยนางรม