ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน

ลำดับที่ ภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผู้อ่าน วันที่
1
2236 10 ก.ย. 2560
2
1849 5 ต.ค. 2560
3
518 21 ต.ค. 2563
4
515 21 ต.ค. 2563
5
408 21 ต.ค. 2563
6
352 22 ต.ค. 2563
7
352 26 ต.ค. 2563
8
342 26 ต.ค. 2563
9
248 26 ต.ค. 2563
10
220 27 ต.ค. 2563
11
214 27 ต.ค. 2563
12
236 27 ต.ค. 2563
จำนวน 12 กิจกรรม

ผู้ชมมาก 5 อันดับ

ไข่เค็มสุมาลี
วันชัยไข่เค็ม
ส้มโอทับทิมสยาม
เครื่องแกงตำมือ (แกงส้ม)
น้ำพริกหอยนางรม