ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยอดนิยม 5 อันดับ

หินพัด คีรีรัฐนิคม
ชมทุ่งดอกบัวสีชมพู ทะเลสีหวานกลางพัทลุง
กุ้ยหลินเมืองไทย เขาสก เขื่อนรัชชประภา (เชื่อนเชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย #ShutterOfLove
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 20 ปี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ภาพวิวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย